Afdelingsweekenden

Beste ouders De data van bepaalde weekenden zijn reeds bekend: Prutskes: 16-17-18 februari, brief: Prutskesweekend 2017-2018 Speelclub: 20-21-22 april Keti:23-24-25 februari: brief: ketiweekend Aspi: 16-17-18 maart groetjes De leidingsploeg